مقالات آموزشی

مقالات بسیار زیادی در سراسر دنیا در خصوص اثرات درمانی فیزیوریلیز وجود دارد که در ذیل برخی از این موارد را قرار میدهیم.

این تکنیک ده ها سال است که در سراسر دنیا برای بیماران استفاده میشده ولی در ایران از این تکنیک استفاده نمیشده است .

فیزیو ریلیز دارای پشتوانه علمی قدرتمنداست.

فیزیوریلیز باعث بهبودی سریعتربیماران میشود.

physiorelease is a unique, evidence-based form of instrument-assisted soft tissue mobilization that enables clinicians

Systematic Reviews

Lambert M, Hitchcock R, Lavallee K, Hayford E, Morazzini R, Wallace A, Conroy D, Cleland J. (2017). The effects of instrument-assisted soft tissue mobilization compared to other interventions on pain and function: a systematic review. Physical therapy reviews, 1-10.

Cheatham SW, Lee M, Cain M, Baker R (2016). The efficacy of instrument assisted soft tissue mobilization: a systematic review (.pdf). JCCA, 60(3), 200-211.

Loghmani T, Bane S. (2016). Instrument-assisted soft tissue manipulation: evidence for its emerging efficacy. Journal of novel physiotherapies, S3:012.

 

Clinical Trials

Boyer S, Novack J, Madsen LP, Kingma JJ, Schrader JW, Docherty CL (2017). The Immediate Effects of Graston Technique® on Hamstring Flexibility Compared to a Control. Journal of athletic training, 52(6), S-94 <ABSTRACT>

Ge W, Roth E, Sansone A (2017). A quasi-experimental study on the effects of instrument assisted soft tissue mobilization on mechanosensitive neurons. Journal of physical therapy science, 29(4), 654-657.

Moon JH, Jung JH, Won YS, Cho HY (2017). Immediate effects of Graston Technique on hamstring muscle extensibility and pain intensity in patients with nonspecific low back pain. (.pdf) Journal of physical therapy science, 29(2), 224-227.

Palmer TG, Wilson B, Kohn M, Miko S (2016). The effect of an instrument-assisted soft tissue mobilization technique on talocrural joint range of motion (.pdf). International journal of athletic therapy and training, 1-26.

Garrett TR, Neibert PJ (2014). Effect of Graston Technique as a treatment for patients with chronic plantar fasciosis: a randomized controlled trial (.pdf). Journal of athletic training, 49(3), S57-58.

Heinecke ML, Thuesen ST, Stow RC (2014). Graston Technique on shoulder motion in overhead athletes (.pdf). Journal of undergraduate kinesiology research, 10(1), 27-39.

Kim DH, Tae-Ho K, Jung DY, Weon JH (2014) Effects of the Graston Technique and Self-myofascial Release on the Range of Motion of a Knee Joint. Journal of korean society of physical medicine, 9(4), 455-463. <ABSTRACT>

Laudner K, Compton BD, McLoda TA, Walters CM (2014). Acute effects of instrument assisted soft tissue mobilization for improving posterior shoulder range of motion in collegiate baseball players. International journal of sports physical therapy, 9(1), 1-7.

Toepper BW, Docherty CL, Donahue M, Kingma J, Schrader J (2013). The effects of the Graston Technique on knee extension angle (.pdf). Journal of athletic training, 48(3), S128 <ABSTRACT>.

Schaefer JL, Sandrey MA (2012). Effects of a 4-week dynamic-balance-training program supplemented with Graston instrument assisted soft-tissue mobilization for chronic ankle instability (.pdf). Journal of sport rehabilitation, 21(4), 313-326.

Heyer K, Docherty C, Donahue M, Schrader JW (2012). Effect of implement assisted soft tissue mobilization techniques on iliotibial band tightness. Journal of athletic training, 47(3), S128 <ABSTRACT>.

Vardiman JP, Horinek RJ, McCartney MK, Graham ZA, Moodie NJ, Gallagher PM (2012). The ability of instrument assisted soft tissue mobilization to attenuate inflammation and symptoms of muscle damage after an eccentric exercise protocol (.pdf). Journal of athletic training, 47(3), S142 <ABSTRACT>.

Sevier TL, Gehlsen GM, Wilson JK, Stover SA, Helfst RH (1995). Traditional physical therapy vs. Graston augmented soft tissue mobilization in treatment of lateral epicondylitis: 299 (.pdf). Medicine and science in sports and exercise, 27(5), S52.

 

 

Case Studies

Olson HM, Zetocha AJ, Olson CA (2016). Chiropractic Management of a Patient With Perineal Numbness After Arthroscopic Hip Surgery: A Case Report. Journal of Chiropractic Medicine 15(4), 305-309.

Olson HM, Tunning MJ, Boesch RJ (2016) Chiropractic Management of Musculoskeletal Symptoms in a 14-Year-Old Hockey Player With Postconcussion Symptoms: A Case Report. Journal of Chiropractic Medicine.

Ploski MP, Hinkeldey NA (2015). Evidence-Based Treatment of Achilles Tendinosis with Instrument-Assisted Soft-Tissue Mobilization Combined with Eccentric Exercise: A Case Report. World Federation of Athletic Training and Therapy World Congress 2015, June 20 “22, 2015, St Louis, Missouri. Journal of Athletic Training, 50(9), 985 .

Loghmani MT, Bayliss AJ, Clayton G, Gundeck E (2014). Successful treatment of a guitarist with a finger joint injury using instrument-assisted soft tissue mobilization: a case report. Journal of manual & manipulative therapy. (Published online in advance of print)

Clayton JG, McCracken CR, Gross AB, Loghmani MT (2012). Treatment of peroneal tendonitis and plantar fasciitis using instrument-assisted soft tissue mobilization: a case report (.pdf). Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 42(1), A94 .

Daniels CJ, Morrell AP (2012). Chiropractic management of pediatric plantar fasciitis: a case report. Journal of chiropractic medicine, 11(1), 58-63.

Faltus J, Boggess B, Bruzga R (2012). The use of diagnostic musculoskeletal ultrasound to document soft tissue treatment mobilization of a quadriceps femoris muscle tear: a case report (.pdf). International journal of sports physical therapy, 7(3), 342.

Papa JA (2012). Conservative management of Achilles tendinopathy: a case report (.pdf). The journal of the Canadian chiropractic association, 56(3), 216.

Papa JA (2012). Conservative management of De Quervain’s stenosing tenosynovitis: a case report (.pdf). The journal of the Canadian chiropractic association, 56(2), 112.

Papa JA (2012). Conservative management of a lumbar compression fracture in an osteoporotic patient: a case report (.pdf). The journal of the Canadian chiropractic association, 56(1), 29.

Solecki TJ, Hostnik KD (2012) Chiropractic management of a patient with postoperative lateral retinacular release using a multimodal approach: a case report. Journal of Chiropractic Medicine. 11:42-48.

Lawson GE, Hung LY, Ko GD, Laframboise MA (2011) A case of pseudo-angina pectoris from a pectoralis minor trigger point caused by cross-country skiing. Journal of Chiropractic Medicine. 10:173-178.

Miners AL, Bougie TL (2011). Chronic Achilles tendinopathy: a case study of treatment incorporating active and passive tissue warm-up, Graston Technique, ART, eccentric exercise, and cryotherapy (.pdf). The journal of the canadian chiropractic association, 55(4), 269.

Bayliss AJ. Klene FJ, Gundeck EL, Loghmani MT (2011). Treatment of a patient with post-natal chronic calf pain utilizing instrumentassisted soft tissue mobilization: a case study (.pdf). Journal of manual & manipulative therapy, 19(3), 127-134.

Solecki TJ, Herbst EM (2011). Chiropractic management of a postoperative complete anterior cruciate ligament rupture using a multimodal approach: a case report (.pdf). Journal of chiropractic medicine, 10(1), 47-53.

Black DW (2010). Treatment of knee arthrofibrosis and quadriceps insufficiency after patellar tendon repair: a case report including use of the Graston Technique (.pdf). International journal of therapeutic massage & bodywork, 3(2), 14.

Howitt S, Jung S, Hammonds N (2009). Conservative treatment of a tibialis posterior strain in a novice triathlete: a case report (.pdf). The journal of the canadian chiropractic association, 53(1), 23.

Hammer WI (2008). The effect of mechanical load on degenerated soft tissue. Journal of bodywork and movement therapies, 12(3), 246-256.

Howitt S, Wong J, Zabukovec S (2006) The conservative treatment of trigger thumb using Graston Techniques and Active Release Techniques (.pdf). The journal of the canadian chiropractic association, 50(4):249-254.

Hammer WI, Pfefer MT (2005). Treatment of a case of subacute lumbar compartment syndrome using the Graston Technique® (.pdf). Journal of manipulative and physiological therapeutics, 28(3), 199-204.

 

Basic Science

Loghmani MT, Whitted M (2016). Soft tissue manipulation: a powerful form of mechanotherapy. Journal of physiotherapy & physical rehabilitation, 1(4), 122.

Loghmani MT, Fuller EM, Handt R, Neff B, Seasly L, Swartz C, Witted M, March KL (2016).Instrument-assisted soft tissue mobilization in healthy young adult males mobilizes tissue-resident mesenchymal stem cells into circulation. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 46(1), A107. <ABSTRACT>

McConnell J, Cruser S, Warden SJ, Bayliss AJ (2016). Instrument-assisted soft tissue mobilization alters material and mechanical properties in Achilles tendinopathy. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 46(1), A114. <ABSTRACT>

Thompson WR, Scott A, Loghmani MT, Ward SR, Warden SJ (2016). Understanding Mechanobiology: Physical Therapists as a Force in Mechanotherapy and Musculoskeletal Regenerative Rehabilitation. Physical therapy, 96(4), 560-569.

Bayliss AJ, Crandall T, Farmer D, Warden SJ (2015). Instrument-assisted soft tissue mobilization alters material and mechanical properties in healthy, shortened Achilles tendons (.pdf). Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 45(1), A24 <ABSTRACT>.

Portillo-Soto A, Eberman LE, Demchak TJ, Peebles C (2014) Comparison of Blood Flow Changes with Soft Tissue Mobilization and Massage Therapy. Journal of Alternative & Complementary Medicine. 20:932-936.

Hayes D, Loghmani MT, Lubitz R, Moore E (2007). A comparison of 2 instrument-assisted soft tissue mobilization techniques: effects on therapist discomfort/fatigue and treatment time. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 37(1), A17

 

Published Textbooks

Hammer WI. Graston Technique: A Contemporary Instrument-Assisted Mobilization Method for the Evaluation and Treatment of Soft Tissue Lesions. In: Schleip R, Findley T, Chaitow L & Huijing, P, editors. Fascia: The Tensional Network of the Human Body. Philadelphia: Elsevier Ltd, 2012. 391-396.

Prentice, W.E. Therapeutic Modalities in Rehabilitation., 4th Ed., New York: McGraw-Hill, 2011. pgs 568-569.

Prentice, W.E. Principles of Athletic Training: A Competency Based Approach, 14th Edition, New York: McGraw-Hill, 2011. p 435.

Prentice, W.E. Rehabilitation Techniques in Sports Medicine and Athletic Training, 5th Ed., New York: McGraw-Hill, 2011. p 191.

Prentice, W.E. Therapeutic Modalities in Sports Medicine and Athletic Training., 6th Ed., San Francisco: McGraw-Hill, 2009. pgs 368-369.

Hammer WI. Functional Soft Tissue Examination and Treatment by Manual Methods. Jones & Bartlett; 2007.

Hyde TE. Conservative Management of Sports Injuries. Jones & Bartlett; 2007.

Halderman S. Principles and Practices of Chiropractic. McGraw-Hill Medical; 2004(3). pgs. 612, 616-617, 733, 805-820.

Perle SM. Soft Tissue Manual Techniques. In: Haldeman S, editor. Principles and Practice of Chiropractic. 3rd ed. New York: McGraw Hill; 2004. pp 805-20.

 

 

Davidson CJ, Ganion LR, Gehlsen GM, Verhoestra B, Roepke JE, Sevier TL. Rat tendon morphologic and functional changes resulting from soft tissue mobilization. Medicine and science in sports and exercise. 29(3):313-9. 1997.

Gehlsen GM, Ganion LR, Helfst R. Fibroblast responses to variation in soft tissue mobilization pressure. Medicine and science in sports and exercise. 31(4):531-5. 1999.

Xu Y, Murrell GA. The basic science of tendinopathy. Clinical orthopaedics and related research. 466(7):1528-38. 2008.

Chaudhry H, Schleip R, Ji Z, Bukiet B, Maney M, Findley T. Three-dimensional mathematical model for deformation of human fasciae in manual therapy. The Journal of the American Osteopathic Association. 108(8):379-90. 2008.

Sevier, T.L., Gehlsen, G.M., Stover, S.A., & Wilson, J.K. A FORM OF AUGMENTED SOFT TISSUE MOBILIZATION IN THE TREATMENT OF LATERAL EPICONDYLITIS.

Gurney AB, Wascher D, Schenck R, Tennison A, Jaramillo B. Absorption of Hydrocortisone Acetate in Human Connective Tissue Using Phonophoresis. Sports Health. 3(4):346-351. 2011.

Crothers AL, French SD, Hebert JJ, Walker BF. Spinal manipulative therapy, Graston technique® and placebo for non-specific thoracic spine pain: a randomised controlled trial. Chiropractic & Manual Therapies. 2016;24(1). doi:10.1186/s12998-016-0096-9.

Cheatham SW, Lee M, Cain M, Baker R. The efficacy of instrument assisted soft tissue mobilization: a systematic review. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 60(3):200-211. 2016.

Quintner JL, Bove GM, Cohen ML. A critical evaluation of the trigger point phenomenon. Rheumatology (Oxford, England). 54(3):392-9. 2015.

Zuil-Escobar JC, Martínez-Cepa CB, Martín-Urrialde JA, Gómez-Conesa A. The Prevalence of Latent Trigger Points in Lower Limb Muscles in Asymptomatic Subjects. PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation. 8(11):1055-1064. 2016.

Myburgh C, Larsen AH, Hartvigsen J. A systematic, critical review of manual palpation for identifying myofascial trigger points: evidence and clinical significance. Archives of physical medicine and rehabilitation. 89(6):1169-76. 2008.

Wolfe F, Simons DG, Fricton J. The fibromyalgia and myofascial pain syndromes: a preliminary study of tender points and trigger points in persons with fibromyalgia, myofascial pain syndrome and no disease. The Journal of rheumatology. 19(6):944-51. 1992.

Vardiman JP, Siedlik J, Herda T. Instrument-assisted soft tissue mobilization: effects on the properties of human plantar flexors. International journal of sports medicine. 36(3):197-203. 2015.
MacDonald N, Baker R, Cheatham SW. THE EFFECTS OF INSTRUMENT ASSISTED SOFT TISSUE MOBILIZATION ON LOWER EXTREMITY MUSCLE PERFORMANCE: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. International journal of sports physical therapy. 11(7):1040-1047. 2016.

Schwarz KA, Pfister R, Büchel C. Rethinking Explicit Expectations: Connecting Placebos, Social Cognition, and Contextual Perception. Trends in cognitive sciences. 20(6):469-80. 2016.

Freeman S, Yu R, Egorova N. Distinct neural representations of placebo and nocebo effects. NeuroImage. 112:197-207. 2015.

Peerdeman KJ, van Laarhoven AI, Keij SM. Relieving patients’ pain with expectation interventions: a meta-analysis. Pain. 157(6):1179-91. 2016.

Lee JH, Lee DK, Oh JS. The effect of Graston technique on the pain and range of motion in patients with chronic low back pain. Journal of physical therapy science. 28(6):1852-5. 2016.

Whitney CW, Von Korff M. Regression to the mean in treated versus untreated chronic pain. Pain. 50(3):281-5. 1992.

Sevier TL, Stegink-Jansen CW. Astym treatment vs. eccentric exercise for lateral elbow tendinopathy: a randomized controlled clinical trial. PeerJ. 3:e967. 2015.

McCormack JR, Underwood FB, Slaven EJ, Cappaert TA. Eccentric Exercise Versus Eccentric Exercise and Soft Tissue Treatment (Astym) in the Management of Insertional Achilles Tendinopathy: A Randomized Controlled Trial. Sports health. 2016.

    دکتر اسماعیل نادری با برخورداری از علم علم روز و تکنولوژی زیر ساختی در حوزه طب و پزشکی،توانسته گامی موثر با عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب برای بیماران مفاصلی و ارتوپدی، از سایر برند های داخلی و وارداتی پیشی بگیرد و به اختراع مدرن دست پیدا کند.

    با کارشناسان ما در ارتباط باشید

    EMAIL

    info@naderii.com

    Cart